top of page
2023 App xs.jpeg

生活主題學習:Cooking

已更新:2021年8月16日


Air Fryer 煮食已是生活潮流,連小朋友都可以做到 👍 所以今日會教大家整氣炸炸子🐔 今次小編設計了一份故事排序嘅工作紙、word search game、20個常用嘅 kitchen verb flash card、形容食物同嘅形容詞、20個「好味」嘅不同說法,學咗咁多字梗係要學下自己寫返出嚟啦,所以仲有2份寫作練習比大家添😉

839 次查看0 則留言

相關文章

查看全部

Comments


bottom of page