top of page
2023 App xs.jpeg

英文時、地、人 board game

已更新:2020年4月28日


要孩子能答出正確的答案,先要明白問題所在! 在小一面試中,很多時老師會向小朋友問很多問題,如果小朋友不能完全明白老師所問的東西,便會問非所答。所以我們可以從 Question words 入手,時間、地點、人物是 question words 的最基本元素。 小編今日想同大家分享一個 question words 嘅 board game♟ 家長可以先跟遊戲內容問小朋友問題,如果有難度,可用提示咭幫忙!如果配合埋歌仔教小朋友 5W question words 就事半功倍啦!大家可以同小朋友一齊聽下依首,好得意架,Enjoy 😉


2,161 次查看0 則留言

相關文章

查看全部

Kommentare


bottom of page