K2-K3 100以內加減
昨天在群組內同d家長傾開,原本有d家長對數學科都感到有d頭痛。後來發覺同齡嘅小朋友對於數學嘅敏感程度都有好大差別。有些10以內的加減還未掌握到,有此已能雙位3連加。咁到底小一面試中要識到邊呢?其實如果小朋友能掌握到20以內的加減都應該可以應乎到大部分學校。


小編特意整咗一件數感練習比大家玩下😉


下載 worksheet


6,129 views0 comments

Recent Posts

See All