top of page
2023 App xs.jpeg

1-min Story Retell

已更新:2022年5月30日

要小朋友用一分鐘時間講完一個完整的故事都係一件好高難度嘅事,不過有好多間學校都好中意叫小朋友在面試中以中文或英文同老師分享一本故事書。今年熱門直資學校王錦輝小學,在第一輪面試中就係叫小朋友 upload 3分鐘短片,其中包括一個中文故事、一個英文故事同一個才藝表演,即是大概一分鐘一個故事。而選擇以英文考核的考生就只需提交一個英文故事同一個才藝表演,所以小編便邀請了一位外籍老師為小朋友做一次示範,希望幫到各位家長啦!

因為依類故事有好多個版本,家長未必一定要用依本書,但大致上整體故事的內容都不相伯仲,所以小編寫了一個短版故事比大家參考。

另外,小編都整咗一份「1分鐘故事結構」比大家參考,家長可以用不同的故事書同小朋友在家練習一下 😉


773 次查看0 則留言

Comments


bottom of page