top of page
2023 App xs.jpeg

Form a sentence for beginners!

已更新:2020年4月16日
升小一後小朋友就開始要學作句啦,小編為大家準備咗一份作句練習,小朋友可以 follow 我們所提供的 key words 及圖畫完成句子。


1,689 次查看0 則留言

相關文章

查看全部

Kommentarer


bottom of page